Az LKG 24. országos s országközi gombásztábora és mikológiai-etnomikológiai konferenciája.

Idén augusztus 10–15. között került sor az eseményre a Délhegy alatt, Gyergyócsomafalván, mintegy 80 hazai és anyaországi (négy generációt képviselő) részvevővel.

Tábori csoportkép. Fotó: Márkodi Ernő

2023. augusztus 10-15. közt rendeztük meg immár 24. nemzetközi gombásztáborunk és mikológiai-etnomikológiai konferenciánk (természettudományi-néprajzi tehát) a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében, melynek elnöke alulírott. Ezúttal tehát Gyergyócsomafalván került rá sor, mintegy 80 állandó és 20 időnként résztvevővel majdnem az egész magyar nyelvterületről (a Kárpát-medencéből).

Néprajzi és természettudományi vonatkozású kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a mikológia a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve.

Gombásztúra résztvevői a Kőgombánál, Gyergyóalfalu határában. A felvételt Hajdú Piroska készítette.

A rendezvény az alábbiakat tartalmazta: előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a 4 nemzedékből s a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket.

Az előadók közt volt például Budapestről dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus, Pál-Fám Ferenc egyetemi docens Kaposvárról, alulírott a Bukaresti TE tanára és mások.

Fő támogatóink voltak: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete, Gyergyócsomafalva Önkormányzata, de segített bennünket például Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, a Conico, az Unilux, az ELCO, a COSYS, a H&I városunkból, a Corvin Kiadó Déváról, a Herasib kft. Medgyesről, a Dália kft, és a Székely Nemzeti Múzeum. Segítségünkre volt a csomafalvi Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület is. Fő házigazdáink voltak: a Bege Resort és a Natura, valamint a Relax kulcsosház.

Gombák szépe verseny az Erdőszéli Székely panziónál (Bege Resort). A felvételt Márkodi Ernő készítette.

10-én Márton László Szilárd polgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket, majd Gyergyó népi gombászata címmel volt előadás (alulírott részéről). Naponta volt legalább 4 gombásztúra helybeliek kalauzolásával (a túravezetők dolgát Csíki Csaba hangolta össze, túravezetőink voltak rajta kívül: Bartalis Zoltán, Becze László, Fülöp Csaba, György Ferenc, Király István, Pethő István, Máthé Béla), azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása. Előadások naponta voltak. Rimóczi Imre a Különleges termőhelyet igénylő nagygombáinkról, Soós Barna a felismerendő gombákat mutatta be az érdeklődőknek, valamint a majdani versenyzőknek, Zsigmond Győző az LKG tavalyi rendezvényeiről, Pál-Fám Ferenc (neki volt záró, összegező előadása is), valamint Fedor Ilona a vidék gombáiról a frissen szedett példányokat felmutatva tartottak előadást. A szedett gombákról naponta volt bemutató s megtartatott az új gombanaptárnak (Gerendi Enderle Anikó remek képeivel, többnyire vízfestmények) és szaklapunk új számának (Moeszia. Erdélyi Gombász) az ismertetése (Pál-Fám Ferenc és Zsigmond Győző által). A 13-14. szám tartalmazza az eddigi legalaposabb adatbázist Székelyföld gombavilágát illetően, s egy összefoglalót is az itteni népi gombászatról. Most sem hiényzik belőle a könyvismertető, a képes eseménynaptárak, valamint a gombás vonatkozású szépirodalom meg a keresztrejtvény. A gomba-felismerési verseny, a szabadtéri gombás játékok, a hozott gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad program sem maradt el, amikor a vidék látványosságai tekinthették meg a táborozók. Külön színfoltként kisfilmeket néztünk meg Csomafalváról. Fekete Oszkárnak és a mindvégig kitűnően főző konyhabelieknek köszönhetően szarvasgombás ételeket is kóstolhattunk. Átadta a szervező egyesület a Veress Magda-díjat (post mortem egykori tevékeny gombásztársunk a népművelő, tanát, rejtvénykészítő Forrai Tibor kapta).

Több tanfolyamosunk felkészítése is folytatódott a táborban.

Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Pál-Fám Ferenc, Fedor Ilona stb.) történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk most is, mint szinte mindig a marosvásárhelyi Téglás Zoltán volt (kinek életmű-díjat adtunk) volt, a képes fajlista készítője pedig Molnár Rudolf. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép-s idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek, 240-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét. Olyan fajt is találtuk, mellyel eddig még nem találkoztunk táborainknál, s olyat is, mely előfordulásáról a Székelyföldön eddig nem tudtunk.

Eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk.

Szabadtéri gombaismereti játékok Csomafalván a játszótér mellett.

Zsigmond Győző, az LKG elnöke

Előző bejegyzés Következő bejegyzés

Back to top